• n

  わかり - [分かり] - [PHÂN]
  khó hiểu: ~にくい
  りょう - [了]
  りかい - [理解]
  sự hiểu biết sắc bén về...: ...への鋭い理解
  えとく - [会得] - [HỘI ĐẮC]
  làm cho hiểu rõ: 十分に会得させる
  hiểu phương pháp làm cái gì: ~する方法を会得する
  え - [会]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X