• n

  りょうかい - [了解]
  りかい - [理解]
  sự hiểu biết sắc bén về...: ...への鋭い理解
  たいとく - [体得]
  ごぞんじ - [ご存知] - [TỒN TRI]
  こころえ - [心得]
  cô ấy chả có sự hiểu biết gì về nầu nướng cả: 彼女は料理の心得がない
  がくりょく - [学力]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X