• n

  ほんそう - [奔走]
  nhà hoạt động xã hội: 社会奔走家
  はたらき - [働き]
  Sự hoạt động của hệ thần kinh vô cùng phức tạp.: 神経の働きはきわめて複雑だ。
  かつやく - [活躍]
  sự hoạt động trên nhiều lĩnh vực: さまざまな分野で活躍
  sự hoạt động tại công ty tư nhân: 民間企業での活躍
  かつどう - [活動]
  hoạt động ngoài trời: アウトドア活動
  hoạt động khủng bố: テロ活動
  các hoạt động ở trường của học sinh: 学生たちの学内での活動
  うごき - [動き]

  Kỹ thuật

  プレー
  ラニング
  ランニング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X