• n

    そあく - [粗悪]
    Nhận thấy sự kém chất lượng của hàng được gửi đến.: 送付された品物の粗悪さが分かる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X