• n

  ふんき - [奮起]
  Anh ấy thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã khích lệ anh ấy trở thành diễn viên.: 彼は自分が俳優になるように奮起させた人々に敬意を表した
  はくしゃ - [拍車]
  しげき - [刺激]

  Kỹ thuật

  エナージャイジング
  ドライビング
  ドライブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X