• n

  リンク
  けつごう - [結合]
  Kết nối Hydro với ~: ~との水素結合
  Kết nối đôi giữa các nguyên tử ~: ~原子間の二重結合
  Liên kết Acginin và Isoleucine: アルギニン・イソロイシン結合
  Liên kết Ion và lưỡng cực: イオン・双極子結合
  Liên kết Insulin: インスリン結合
  からみ - [絡み] - [LẠC]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X