• n

  けっしょう - [結晶]
  Sự kết tinh gần như hoàn toàn: ほぼ完全な結晶
  Sự kết tinh Vônpham: タングステン結晶
  Sự kết tinh Colesteron: コレステロール結晶

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X