• n

  さ - [差]
  Thắng cử với cách biệt nhỏ (lớn).: 小(大)差で選挙に勝つ
  1000 yên và 980 yên chỉ sai khác có 20 yên nhưng sức ảnh hưởng tâm lý đối với người mua là rất lớn.: 1000円と980円の差は20円だが,その差が購買者に与える心理的影響力は多きい。
  Gần như không có gì khác biệt về năng lực giữa hai học sinh này.:
  くいちがい - [食い違い]
  かくべつ - [格別]
  かくさ - [格差]
  いしつ - [異質]
  sự khác biệt đối với văn hóa Nhật Bản: 日本の文化にとって異質である
  là sự khác biệt: 異質であること

  Kỹ thuật

  ディファレンス
  デフ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X