• exp

  うんでいのさ - [雲泥の差]
  Nghe và nhìn là cả một sự khác biệt rõ rệt.: 聞くと見るとでは雲泥の差だった。
  Mặc dù hai người cùng là nhà khoa học nhưng có sự khác biệt rõ rệt về kiến thức.: 二人とも学者だといっても、その知識には雲泥の差がある。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X