• n

  ようりょう - [要領]
  ようやく - [要約]
  そうかつ - [総括]
  がいかつ - [概括]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X