• n

  けいぼ - [敬慕]
  Khâm phục (thán phục) ai đó: (人)に敬慕の念を抱く
  きょうたん - [驚嘆]
  học bổng đáng khâm phục: 驚嘆すべき学識
  khâm phục ai bởi khả năng làm gì: (人)の~する能力に驚嘆する
  khâm phục sự hiểu biết rộng rãi của người nào đó: (人)の知識の領域がたいへん広いことに驚嘆する
  かんしん - [感心]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X