• n

  ゆういん - [誘因]
  しんこう - [振興]
  しんきょう - [心境]
  しょうれい - [奨励]
  こぶげきれい - [鼓舞激励] - [CỔ VŨ KHÍCH LỆ]
  こぶ - [鼓舞]
  được khích lệ (cổ vũ, động viên) bởi: ~に鼓舞されて
  được khích lệ bởi lòng ái quốc (lòng yêu nước): 愛国心に鼓舞されて
  khích lệ (cổ vũ, động viên) mọi người hăng say làm việc: (人)を鼓舞して仕事に力を注がせる
  khích lệ (cổ vũ, động viên) mọi người nhằm khắc phục (khó khăn): 克服するために(人)を
  こすい - [鼓吹]
  Khích lệ (khuyến khích) tư tưởng mới: 新しい思想の鼓吹
  こうよう - [高揚]
  げきれい - [激励]
  ông chủ mới đã động viên (cổ vũ, khích lệ) tôi rất nhiều: 新しい上司は私を大いに激励してくれた
  sự khích lệ (cổ vũ, động viên) đối với sinh viên: 学生に対する激励
  hỗ trợ và khích lệ: 援助と激励
  Khuyến khích (khích lệ) bằng lời: 言葉による激励
  Nếu không có sự giúp đỡ và khích lệ đầy cảm thông
  インセンティブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X