• exp

    ほんぽう - [奔放]
    Cư xử tự do không bị cấm đoán: 自由奔放に振る舞う

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X