• exp

  むよう - [無用]
  sự lo lắng không cần thiết: 無用の心配をした
  ふよう - [不要]
  ふひつよう - [不必要]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X