• n, exp

  くちどめ - [口止め]
  đấm mồm (bịt mồm bịt miệng) không cho nói với ai: (人)に口止めする
  không cho ai nói (đấm mồm, bịt mồm bịt miệng) bằng cách hối lộ: (人)に金をつかませて口止めする
  không cho nói cho mọi người biết: みんなに口止めする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X