• exp

  ふとう - [不当]
  ふごうり - [不合理]
  うそ - [嘘]
  Tôi học như vậy mà không đỗ thì thật là không hợp lý.: こんなに勉強したんだから合格しなけりゃ嘘だよ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X