• n

  とうさ - [踏査]
  こうさつ - [考察]
  Cần phải khảo sát vấn đề mâu thuẫn ngoại thương dưới nhiều góc độ.: 貿易摩擦の問題は多角的に考察する必要がある。

  Kinh tế

  プローブ
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X