• n

    くのう - [苦悩]
    nỗi khổ tâm (khổ não) kìm nén trong lòng ai: (人)の心の中に隠された苦悩

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X