• n

  かんたく - [干拓]
  vùng đất khai khẩn trên biển bằng hệ thống kênh mương: 堤防によって海を干拓した土地
  かいこん - [開墾]
  đất có khả năng khai khẩn: 開墾可能地
  đất chưa khai khẩn: 未開墾地
  đất mới khai hoang: 新開墾地

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X