• n

  かいたく - [開拓]
  anh ta đã khai phá (là người tiên phong trong) thị trường thức ăn tự nhiên: 彼は自然食品の市場を開拓した
  đất khai phá: 開拓地
  đất chưa khai phá: 未開拓地

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X