• n, exp

  かいてん - [開店]
  khai truong nhà hàng: レストランの開店
  chúc mừng lễ khai trương nhà hàng: 開店おめでとう
  cửa hàng thứ 40 của anh ấy đã được khai trương vào tuần trước: 彼らの40店目の店が先週開店した
  oh, nhìn kìa, có thêm một cửa hàng mới được khai trương đấy, chúng ta vào trong xem thử đi!: あら,見て!新し

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X