• exp

    ねつぼう - [熱望] - [NHIỆT VỌNG]
    Khát khao cháy bỏng có được sự hòa giải vĩnh viễn liên quan đến những vấn đề còn chưa giải quyết với~: ~との未解決問題に関する永続的和解を熱望する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X