• n

  ぶべつ - [侮蔑]
  ないがしろ - [蔑ろ]
  Bạn không nên đối xử khinh miệt với mọi người.: 人をないがしろにしてはいけない.
  けいべつ - [軽蔑]
  Sự khinh miệt hống hách: ごう慢な軽蔑
  Sự khinh miệt độc ác: ひどい軽蔑

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X