• n, exp

  かんよう - [寛容]
  khi phê bình con trai ông cần phải có thái độ khoan dung hơn nữa: 自分の息子を批判するときには、君はもっと寛容であるべきだ
  sự không khoan dung (không hào hứng, không chấp nhận) đối với nền văn hóa nước ngoài và các dân tộc khác: 異文化・異民族に対する不寛容
  おんびん - [穏便]
  かんべん - [勘弁]
  きょよう - [許容]
  ようしゃ - [容赦]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X