• n

  しんぼう - [辛抱]
  こんき - [根気]
  Dạo này tôi càng ngày càng mất sự kiên nhẫn.: この頃根気がなくなってきた。
  Soạn từ điển là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn.: 辞書作りは根気の要る仕事だ。
  かんにん - [勘忍] - [KHÁM NHẪN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X