• n

  きょうこう - [強硬]
  Ý kiến kiên quyết: 意見が強硬である
  きかんき - [きかん気] - [KHÍ]
  かたさ - [堅さ]
  かくご - [覚悟]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X