• n

  てんけん - [点検]
  Tự tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng: 自分で行う保守点検
  Sự kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày: 日常の保守・点検

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X