• n

  けんしょう - [検証]
  kiểm chứng sự hiệu quả đối với ~: ~に対する効果の検証
  kiểm chứng đầy đủ tính khả thi ~: ~の実行可能性の十分な検証

  Tin học

  しょうめい - [証明]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X