• n, exp

  アイソトープけんさ - [アイソトープ検査]
  luật kiểm tra chất đồng vị: アイソトープ検査
  kiểm tra xem có sự tồn tại của chất đồng vị hay không: ~が存在するかどうかを調べる検査

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X