• exp

    そがい - [疎外]
    sự xa lánh về mặt xã hội và kinh tế đối với những người tàn tật và gia đình của họ.: 障害者とその家族に対する経済的および社会的疎外

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X