• n

    けんぜん - [健全]
    Sự lành mạnh về cả thể chất và tâm hồn: 心身の健全

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X