• n

    うんてん - [運転]
    Ở các trường trung học của Mỹ, lái xe là một môn học.: アメリカの高校では車の運転が一つの科目になっている。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X