• n

  はいげき - [排撃]
  Trong suốt cuộc chiến tranh, tư tưởng Tây hóa đã bị lên án ở Nhật bản.: 日本では戦時中西欧の思想が排撃された.
  きゅうだん - [糾弾]
  đã lên án tội tham nhũng của công ty đó vì mục đích cao đẹp: 崇高な目的のためにその会社の汚職を糾弾する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X