• n

    いきちがい - [行き違い]
    Có lẽ thư của chúng tôi đã bị lạc.: 私たちの手紙は行き違いになったらしい。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X