• n

  ごっかん - [極寒]
  Khí hậu lạnh giá (lạnh lẽo, băng giá): 極寒の気候
  Trong một khí hậu lạnh giá (lạnh lẽo, băng giá): 極寒の気候の中で
  Vùng cực bắc lạnh giá (lạnh lẽo, băng giá): 極寒の北極地方
  Vùng rất lạnh: 極寒地
  Khu vực lạnh giá (lạnh lẽo, băng giá): 極寒地帯

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X