• n

  ちんでん - [沈澱] - [TRẦM ?]
  ちんでん - [沈殿] - [TRẦM ĐIỆN]
  sự kết tủa chất acetôn: アセトン沈殿
  sự kết tủa của nhôm: アルミニウム沈殿

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X