• n, exp

  きんちょう - [謹聴]
  Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe buổi nói chuyện của phi hành gia: すべての聴衆は宇宙飛行士の話を謹聴した
  けいちょう - [傾聴]
  Tôi chú ý nhiệt tình lắng nghe: 熱心に傾聴している
  Lắng nghe câu chuyện của ai.: (人)の話を傾聴する
  ヒヤリング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X