• n

  とりつけこうじ - [取り付け工事] - [THỦ PHÓ CÔNG SỰ]
  sự lắp kính: ガラスの取り付け工事
  lắp kính cho cửa sổ: 窓ガラスの取り付け工事
  かせつ - [架設]
  lắp đặt điện thoại: 電話の架設
  phí lắp đặt điện thoại: 電話架設料金
  mức độ chính xác khi lắp đặt: 架設精度
  thiết bị xây dựng, lắp đặt: 架設設備

  Kỹ thuật

  インプリメンテーション
  すえつけ - [据え付け]
  すえつけ - [据付]
  マウンチング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X