• n

    しんろう - [心労]
    anh ta bị bệnh là do lao tâm mà ra: 彼の病気は心労の結果です

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X