• exp

    くしん - [苦心]
    thấy được sự lao tâm khổ tứ: ~ の跡が見える

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X