• exp

  ぶっかとうき - [物価騰貴]
  Tính toán lạm phát/ tính toán sự thay đổi vật giá: 物価変動会計
  Sự biến động của giá cả chung: 一般物価変動

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X