• n

  れんたい - [連帯]
  Duy trì và tăng cường sự đoàn kết mang tính thế giới trong việc chống lại khủng bố: テロに関する国際的連帯を維持・強化する
  きょうどう - [共同]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X