• n

  ローテーション
  たがいちがい - [互い違い]
  せんかい - [旋回]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X