• Kỹ thuật

    むでんかいめっき - [無電解めっき]
    Explanation: 金属又は非金属表面に金属を化学的に還元析出させる方法。化学めっきともいう。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X