• n

  そんもう - [損耗]
  そうしつ - [喪失]
  sự mất quyền lợi: 権利の喪失
  しっつい - [失墜]

  Kỹ thuật

  ロス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X