• n

  ていめい - [低迷]
  sự mù mờ thế giới về internet và công nghiệp thông tin liên lạc viễn thông: インターネットおよび電気通信業界の世界的な低迷
  sự mù mờ về kinh tế nước ngoài: 海外経済の低迷

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X