• exp

    ほっそく - [発足] - [PHÁT TÚC]
    Tổng thống Bush đã điều động nội các chính phủ gồm khoảng 100 quan chức cấp cao sống và làm việc bí mật bên ngoài Washington.: ブッシュ大統領は約100人の政府高官がワシントンの外で秘密裏に生活し仕事をする陰の政府を発足した

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X