• n

  にんしん - [妊娠]
  かいにん - [懐妊] - [HOÀI NHÂM]
  かいたい - [懐胎] - [HOÀI THAI]
  cấm mang thai hộ với lý do là ~: (以下)を理由に代理懐胎を禁止する
  thời kỳ mang thai (thời kỳ thai nghén): 懐胎期間

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X