• n

  よっきゅう - [欲求]
  sự mong muốn tự nhiên là được học hành: 学びたいという自然の欲求
  よく - [欲]
  hoàn toàn không có mong muốn về tiền bạc: お金にまったく欲がない
  ようぼう - [要望]
  sự mong muốn của giới doanh nghiệp về...: ...の経済界の要望
  たのみ - [頼み]
  いよく - [意欲]
  Mong muốn bồi dưỡng năng cao năng lực: 能力を高めようとする意欲
  mong muốn áp dụng phương pháp mới : 新しい方法で取り組む意欲

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X