• n

  あっさく - [圧搾]
  hơi nén / khí nén: ~ 空気

  Kỹ thuật

  あっしゅく - [圧縮]
  スカッシュ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X